MOTIUS

Motiu utilitzat per al disseny de les cartes del restaurant "Can Toni", situat al Pilar de la Mola, Formentera.


LA VOLTA A L'ESTANY

Bona part d’allò que ha caracteritzat la vida a les ciutats europees ha tingut lloc als seus espais públics.
Així, l’espai públic ha aparegut com el lloc de l’assemblea, de la trobada, de la conversa, de la contestació, de la festa, de la música; de les persones. Després d’una llarga etapa de negligència i abandonament, al llarg de les últimes dècades s’ha produït per tota Europa un lent però tenaç moviment de recuperació de l’espai públic, entès com a espai de relació dels ciutadans i carregat de valors funcionals i simbòlics.

Banyoles: petita ciutat, gran poble entranyable... la vida “pueblerina”, pausada, o millor dit: la vida de pagès!
I què dir de l’Estany... Cada poble té una manera peculiar de refrescar-se quan ve l’estiu. Els costaners es banyen a la platja, els d’interior s’han de contentar amb una riera, un safareig, una palangana o la font de la plaça. Els de Banyoles tenim l’Estany, o sigui un mar quasi sempre encalmat, un mar dolç, d’aigües més aviat pesades i a vegades tèrboles.
A l’Estany si fa no fa, hem nedat una mica a per tot arreu: a l’altre costat d’Estany abans que els usos ens ho prohibissin, era un lloc tranquil, agradable des d’on es veia el rebombori de Banyoles com si fos una cosa molt llunyana. Ens hem banyat a la caseta de fusta, sobretot de nit, nuus, com han de ser tots els banys nocturns. Ens hem banyat a les pesqueres que ens deixaven i també a les que no. Ens hem banyat al club sent socis o no, i del club recordem les palanques i la tendra gespa per estirar la tovallola, tombar-te i sentir l’olor a herba i veure i contemplar el immens ventall de colors que és l’Estany.
Durant els mesos de primavera, tardor i hivern, la cosa canvia, la seva aigua ja no es tant temptadora i es disfruta de manera distant.

M’atreveixo a dir que aquesta es la rutina de tot banyolí.


Localització:


Punts d'actuació:

1. ZONA DE PICNIC:

El Parc urbà de la Draga és, a hores d’ara, la zona verda més gran de la ciutat, amb 105.082 m2 de superfície. El parc va ser inaugurat l’any 1992 i es troba situat al nord de Banyoles, al costat mateix de l’Estany. El seu disseny permet controlar les pujades d’aigües de l’Estany mitjançant els sistemes de drenatge amb cubetes d’aigua inundables; aquest sistema comporta també un creixement natural de vegetació d’aiguamolls a zones adients. El parc compta amb extenses zones de gespa amb espècies autòctones, verns, pollancres i passejos que permeten gaudir a tothom de tot aquest enorme espai lliure.

Situacio actual i nova proposta:
Distribució dels espais, recorreguts i materials:


Les taules:

2. PESQUERA JANERET:

1919. Arquitecte Gerorimo Viñas. 162 m2.
Pesquera d’inspiració medieval, sembla un petit castell amb merlets al terrat. Té dos grans jardins laterals que antigament servien per aparcar les barques i una terrassa a la part posterior, des d’on en surt a la palanca que s’endinsa a l’aigua. Les obertures són d’arc de mig punt i queda elevada amb quatre graons.
La nova intervenció pretén crear un local per el lloguer de bicicletes per tots aquells turistes que vulguin disposar d’una bicicleta per fer la volta a l’estany i altres rutes d’estanyols que es troben per la zona.


 Maquetes:

3. SORTIDA DE REM:

Aquest espai, ampli, actualment es troba buit, només s’omple d’esportistes els dies de regates, el dia de la triatló i sobretot el dia de Travessia.
Amb la meva intervenció pretenc que es transformi en un espai lúdic, on poder observar els entrenaments, les regates, el paisatge, la fauna, llegir, jugar, etc.

El travertí emprat unifica i ennobleix el paisatge i emparenta l’espai públic. Actua com a accidents geològics que sorgeixen sobtadament sobre la pau i tranquil·litat de la planura de l’estany, aquestes irrupcions ens parlen de la mateixa formació de l’estany i dels estanyols que, encara avui, es formen al seu voltant quan les aigües que circulen per l’aqüífer de calcàries dissolen les capes superiors de guixos, donant lloc a sobtats enfonsaments del sòl.

Zona d'actuacio:

Fotomuntatge:
 
Maqueta:


4. PESQUERA LA MATA.

1910. Arquitecte desconegut. 9 m2.

Pesquera molt petita, de planta quadrada i coberta a dues aigües. Te una petita balconada a la part posterior amb una barana per pescar-hi. És una construcció funcional, senzilla i austera, que s’utilitzava per guardar els estris de pesca. Actualment aquesta pesquera es troba en desús.

La nova intervenció proposa una actuacció més aviat escultorica, cobrint la façana amb miralls, jugant així amb el camuflatge. Per tal de que no desaparegui amb la natura he marct l’entrada dels serveis amb un punt de llum.
Planols:
Fotomuntatges:


5.CAMINAR SOBRE L'AIGUA.

Existèixen dos punts en el camí on es perd de vista l’estany degut als aiguamolls i als canyicers. Per això es proposa que la volta sigui completament contemplativa, construint un camí sobre laigua amb plataformes flotants que no interfereixen en la conservació de la flora i la fauna, s’integren al medi i es poden treure en cas necessari. les plataformes estan composades per moduls trapezoidals anclats entre sí d’una manera flexible al moviment de l’aigua i a les condicions atmosfèriques. A més a més el nou camí contindrà punts d’informació als panells de les plataformes.
La volta a l’estany no perdrà ni l’esència ni les vistes tot fent una caminada de plaer i coneixement.


Planols plataformes:
Fotomuntatges:6. CARRIL BICI.

El passeig de vianants es troba situat molt proper a la carretera, per tal de distanciar espais s’hi col·locarà una intervenció escultòrica, que simularà els joncs en moviment. Aquesta escltura permetrà tapar, del paisatge natural, els cotxes que circulen per dita carretera, mentre que aquests no deixaran de gaudir de l’estany gracies al desnivell que existeix entre els dos recorreguts.

Nova proposta del carril bici:
El carril bici existeix des del paratge dels desmais fins pocs metres passat la caseta de fusta. El camí de sauló que continua és perillos i no compleix els paràmetres d’amplada, pendents i senyalització marcats per la normativa de les vies ciclistes de Catalunya. El recorregut, també es pot seguir per la carretera de l’estany però aquest tram és perillos ja que els cotxes que circulen per aquesta via, al ser una zona fora de poblacio, acostumen a corre.
La nova proposta es crear un nou carril bici al marge de la carretera de l’estany, elevant-lo 20 cm, resaltant així que està exemt al paisatge i donant la sensació de que en qualsevol moment es pot retirar.Esboç:

Planols:
Detalls:

1. Lama de Pi 5x5cm.                                                        5 .Rodons del 12.
2. Clau fixador.                                                                  6. Formigó armat.
3. Perfileria d'acer inoxidable 18x7x0,1cm.                       7. Formigó pobre de neteja10cm.
4. Desaigua tipus Roca.                                                    8. Sortida per a bomba Aqua Craft.
Carril bici actual:
Carril bici nova proposta:
7. LA CASETA DE FUSTA.

Aquest zona de bany, pública i gratuita es troba situada a la zona nord, a la riva de l’estany. Només s’hi pot accedir en bicicleta o a peu seguint el camí que rodeja l’estany. El cotxe es pot deixar a l’aparcament del Parc de la Draga.  
La caseta de fusta es la unica zona de  bany gratuit, i sempre es troba de bat a bat, per aixó s’ha intervingut invadint la illa dreta amb una ampliació que consta d’un entarimat de fusta on relaxar-se a les tombones sortints o be disfrutar de l’àrea de joc.
Les illes que es troben al nord s’han unit entre si mitjançant ponts de fusta, creant un espai laverintic nou per descobrir.


Planta estat actual:Planta nova proposta:

Planols plataforma:

Seccions plataforma:8. PESQUERA LA CALA.

1982. Arquitecte desconegut. 12 m2.

Aquesta és una pesquera senzilla, amb la coberta a dues aigües i una plataforma en forma de “L“ per als banyistes. Com la pesquera La Mata, manté el seu aspecte orriginal. És, de les que esmantenen en peu, de les més antigues.

Nova construcció.
La situació pròxima d’aquesta pesquera a la zona de bany, la Caseta de Fusta, és idonea per a la construcció d’uns banys, bestidors públics.

Planols:
 Fotomuntatges:
 Maquetes: